A jogdíj fogalmának és adózási vonzatainak változása

2016. szeptember 29.

Amint azt a 2016 júliusában elfogadott adótörvény-változásokat összefoglaló cikkünkben említettük, a Társasági Adó törvénynek a jogdíjra vonatkozó rendelkezései is módosulnak. Erről a NAV szeptember 28-án tett közzé egy tájékoztatót, amelynek tartalmát az alábbiakban röviden összefoglaljuk.

A változás fő célja az OECD Adóalap-erózió és Nyereség-átcsoportosítás (BEPS) Projektje által megfogalmazott kritériumok átültetése a magyar adó-jogszabályokba. Ennek lényege, hogy egy adott immateriális jószágra tekintettel jogdíj címén realizált nyereség csak olyan arányban jogosítson adókedvezményre, amilyen arányban az adózó ezen immateriális jószág előállításához ténylegesen, saját maga hozzájárult.

A változás szűkíti a jogdíj fogalmi körét. E szerint jogdíj az alábbi kizárólagos jogokból származó eredmény:

 • a szabadalom
 • a használatiminta-oltalom
 • a növényfajta-oltalom
 • a kiegészítő oltalmi tanúsítvány
 • a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalma
 • szerzői jogi védelemben részesülő szoftver hasznosítási engedélye, felhasználási engedélye
 • ritka betegségek gyógyszerévé minősítés.

A jogdíjakhoz az alábbi adóalap-módosító tételek tartoznak:

Csökkentő tételek:

 • a jogdíjra jogosító immateriális jószág értékesítéséből, apportként történő kivezetéséből származó nyereségnek a lekötött tartalékba helyezett összege,
 • a bejelentett immateriális jószág értékesítéséből, apportként történő (egy éven túli) kivezetéséből származó nyereség,
 • a jogdíjból származó nyereség 50%-a, de legfeljebb az adózás előtti nyereség 50%-a.

A növelő tételek:

 • amennyiben a megelőző adóévben a jogdíjnyereség 50%-a miatti csökkentést alkalmazták, de az adóévben ugyanazon immateriális jószágon az adózó veszteséget realizált, akkor a veszteség 50%-a növeli az adóalapot;
 • a bejelentett immateriális jószág kivezetése következtében elszámolt veszteség (kivéve az átalakulás, egyesülés, szétválás miatti elszámolást).

A fenti módosító tételek összegének megállapításakor figyelembe kell venni, hogy az adózó milyen mértékben járult hozzá az adott immateriális jószág előállításához, kifejlesztéséhez. Ennek kiszámításához egy speciális arányszámot kell alkalmazni:

 • Számláló: saját K+F közvetlen költségek + (saját K+F közvetlen költségek * 0,3)
 • Nevező: összes K+F közvetlen költség

Az arányszám meghatározása főszabályként az egyes immateriális jószágokhoz kapcsolódóan történik. Amennyiben a jogdíjra jogosító immateriális jószág, bejelentett immateriális jószág közül több egy termékbe, szolgáltatásba épül be, akkor az arányszámot termékenként, termékcsoportonként, szolgáltatásonként, szolgáltatáscsoportonként is meg lehet állapítani.

Amennyiben a fenti témákkal kapcsolatos kérdései merülnének fel, kérjük lépjen kapcsolatba Baginé Orosz Márta adótanácsadó partnerrel.

Kapcsolatfelvétel


Vissza a hírekhez