Társasági adó változások 2017-től

2016. december 19.

A legfontosabb várható változás, hogy a társasági adó kulcsa egységesen 9%-ra csökken.

További változások

 • Több definíciót pontosítottak, pl. műemlék-felújításhoz és -karbantartáshoz kapcsolódó kedvezmények, kiegészítő sporttámogatás, térítésmentes juttatások elszámolhatósága.
 • A fejlesztési adókedvezmény esetében csökkennek a létszám-bővítési feltételek:
  • 3 milliárd forintos beruházásnál 50 főre,
  • 1 milliárd forintos beruházásoknál 25 főre,
  • Középvállalkozásoknál 500 millió forintos beruházásoknál 10 főre,
  • Kisvállalkozásoknál 500 millió forintos beruházásoknál 5 főre.
  • A feltétel alternatívájaként alkalmazható bértömeg-növekmények a felére csökkennek.
 • Új típusú adókedvezmény kerül bevezetésre az energiahatékonysági célokat szolgáló eszközberuházás megvalósítása és üzemeltetése esetén. A kedvezmény nem regionális típusú támogatásnak minősül, így a támogatási intenzitása nagyvállalkozás esetén egységesen 30 százalék, amely középvállalkozás esetén 10 százalékponttal, kisvállalkozás esetén 20 százalékponttal növelhető. A kedvezmény a fejlesztési adókedvezménnyel együtt nem vehető igénybe. Az energiahatékonyságot az adózónak igazolással kell bizonyítania. A beruházás kötelező üzemeltetési időszaka 5 év.
 • A startup-vállalkozásokban szerzett részesedés értéke adóalap-csökkentő tétel lehet. A csökkentő tételt négy adóév alatt egyenlő részletekben lehet alkalmazni, évente legfeljebb 20 millió forint összegben. A kedvezmény de minimis támogatásnak minősül. A kedvezmények a részesedésszerzést követő tőkeemelésre is alkalmazhatóak.
 • Műemlékek és helyi egyedi védelem alatt álló épületek, építmények karbantartása esetén az adott évben elszámolt karbantartásra jár a kedvezmény. Az elköltött összeg kétszeresének megfelelő adóalap csökkentő tétel nemcsak felújításokra, hanem a kulturális örökségvédelmi céllal történő beruházásokra is igénybe vehető. Az adózó a kedvezményt a felújítás, beruházás befejezésének évében és az azt követő 5 évben használhatja fel.
 • Az adózó az általa üzemeltetett vendéglátóhelyen végzett élőzenei szolgáltatással kapcsolatos ráfordítások 50%-át adókedvezményként veheti igénybe. A kedvezmény igénybe vétele esetén az elszámolt ráfordítások adóalap-növelő tételnek minősülnek. A kedvezmény de minimis támogatásnak minősül.
 • A látvány-csapatsportok, filmalkotások és előadó művészeti szervezetek támogatása során nyújtott kiegészítő támogatás megfizetésének határideje kitolódik adóévet követően az adóbevallás benyújtásának határidejéig. Azonban ebben az esetben az adókedvezmény csak a támogatási igazoláson szereplő összeg 80%-a. Ez a feltétel már a 2016-ra adott támogatásokra is alkalmazható.
 • A kárenyhítési alapba nyújtott támogatás a kifizetett összeg 50%-ig adóalap csökkentő tételnek minősül.
 • Az ingyenes juttatások elismert költségként való kezelésének a feltételrendszerében a költség elismerésének további kritériuma, hogy az átvevő fizesse meg az elszámolt bevételre eső társasági adót. Erről az átadónak nyilatkozatot kell tennie. Amennyiben a juttatásban részesülő nem végez vállalkozási tevékenységet, erről is nyilatkozni kell.

Amennyiben társasági adóval kapcsolatos kérdései merülnek fel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot dr. Hajdu Zsolt senior managerrel.

Kapcsolatfelvétel


Vissza a hírekhez